Cijene termina:

TERMINE MOŽETE REZERVIRATI TELEFONSKI NA BROJ KLUBA: 095-38-48-185 ili putem online sučelja. POTREBNO JE REGISTRIRATI SE DA BI KORISTILI SUSTAV.

Ako još niste kreirajte svoj profil na www.tossli.com
Preporučamo korištenje mobilne aplikacije koja je dostupna za Android i iOS.