Cijene termina:

TERMINE MOŽETE REZERVIRATI TELEFONSKI NA BROJ KLUBA: 095-38-48-185 ili putem online sučelja. POTREBNO JE REGISTRIRATI SE DA BI KORISTILI SUSTAV.

Ako još niste kreirajte svoj profil. Prilikom registracije obavezno odaberite TK Travnjak kako bi mogli koristiti rezervacije terena na našem klubu. Nakon registracije admin će odobriti rezervacije (ukloniti će se poruka da trebate podmiriti članarinu).