Cijene termina:

TERMINE MOŽETE REZERVIRATI TELEFONSKI NA BROJ KLUBA: 095-38-48-185 ili putem online sučelja. POTREBNO JE REGISTRIRATI SE DA BI KORISTILI SUSTAV.

Napomena: Koristi se 12-satni format, dakle AM/PM.