Osvrt na stručni skup

posted in: #TenisBezGranica, Novosti | 0

U sklopu našeg programa #TenisBezGranica, 31. listopada 2018. sudjelovali smo na stručnom skupu “Dijeljenjem znanja do većeg napretka djece s teškoćama u razvoju”. Multidisciplinarni skup je organizirao Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce.

Na skupu su se kao predavači našli predstavnici Kineziološkog fakulteta, Središnjeg državnog ureda za šport, Ana Sršen, predsjednica plivačkog kluba Natator, Meri Matušan, profesorica TZK, predstavnik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, gđa Rogina, majka djeteta sa posebnim potrebama i Ana-Marija Dragojević, dopredsjednica TK Travnjak.

Ana-Marija je imala priliku ukratko predstaviti dosadašnji rad našeg Kluba, planove za budućnost ali i probleme na koje nailazimo. U drugom djelu skupa, sudjelovali smo u radionici na kojoj smo imali priliku razmijeniti sa drugim klubovima iskustva, probleme ali i pozitivne primjere iz prakse. Nadamo se da će ovakvih skupova biti sve više i da će svako dijete zaista dobiti svoje pravo na sport.

Do idućeg skupa, nastavljamo se truditi, educirati i veseliti se svakom novom osmjehu naših malih tenisača.