Nove “Autism Fitness” certificirane radionice nismo u mogućnosti održati zbog epidemiološke situacije.

Na dvodnevnom seminaru polaznici će usvojiti praktična i teorijska znanja iz područja fitnesa za osobe sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju.

Kome je namjenjena:

Profesionalnim fitnes instruktorima, profesorima tjelesnog odgoja, trenerima, radnim terapeutima, fizioterapeutima, roditeljima i svima koji žele naučiti kako implementirati vježbanje i fizičku aktivnost u svakodnevni život osoba sa PSA. Posebno razvijene “PAC” metode koriste se za kreiranje i implementaciju uspješnog (efikasnog i utjecajnog) fitnes programa za PSA populaciju. “Postoji značajna razlika između želje da budemo od pomoći i sastavljanja učinkovitog programa za ovu populaciju”, kaže Chessen.

 
Tko je Eric Chessen?   M.S.,Physiologist, YCS, NASM-PES

Za Erica se, bez ustezanja, može reći da je jedan od vodećih, ako ne i vodeći trener, pokretač i autor programa „Autism Fitness“ koji djeluje na području Sjedinjenih Američkih Država više od desetljeća. Eric je svoj profesionalni put u potpunosti posvetio radu sa osobama iz PSA, sa posebnim naglaskom na rad sa djecom i mladima (4-21 godine). Posebnu pažnju posvećuje edukacijama i seminarima kako bi svoje iskustvo kvalitetno prenio trenerima, terapeutima i svima koji sudjeluju u programu terapija za osobe sa PSA. Također, posjeduje zavidno iskustvo sa metodama Primjenjene Analize Ponašanja (engl. Applied Behavior Analysis).

Što je poremećaj iz spektra autizma (PSA) ?

Kako bi bolje razumjeli ovaj poremećaj važno je zapamtiti riječ „spektar“ s obzirom da je ovaj razvojni poremećaj povezan sa nizom izazova u različitim aspektima života. Otežana socijalizacija i komunikacija, te različiti poremećaji u ponašanju mogu varirati od blagih do teških što osobama sa PSA uvelike narušava kvalitetu života. Često su prisutni problemi sa razmišljanjem, ponašanjem, poteškoće pri učenju, poremećaj pažnje, kao i različite reakcije na podražaje i situacije. Senzorni osjećaji autističnog djeteta su mnogo izraženiji i kaotičniji od doživljaja djeteta neurotipičnog razvoja te stalna usmjerenost prema uspješnom savladavanju i integraciji tih osjećaja autističnom djetetu oduzima više pažnje i energije. Pojedine osobe sa PSA vrlo su nadarene dok neke mogu biti suočene sa ozbiljnim izazovima. Činjenica je da je za osobe sa PSA fizička aktivnost od iznimnog značaja za poboljšanje kvalitete života. Osobe sa PSA vježbanjem značajno poboljšavaju motoričke sposobnosti ali i socijalne vještine. Kako se radi o specifičnim potrebama svakog pojednica potrebno je dobro i kvalitetno procjeniti fizičke i mentalne sposobnosti kako bi vježbanjem postigli najoptimalnije rezultate. Tu je pristup, znanje i entuzijazam trenera najvažniji faktor.

Na ovom seminaru ćete naučiti

 • Zašto je fizička aktivnost veoma važna za osobe sa PSA
 • Utjecaj vježbanja na fizički i motorički razvoj
 • Razumjevanje fizičkih, kongitivnih i adaptivnih (mentalnih) sposobnosti
 • Evaluacija putem PAC profila
 • Kako razviti individualan i grupni program za osobe sa PSA
 • Postavljanje ciljeva za svaki od tri razvojna područja
 • Poticanje pozitivnog ponašanja
 • Unaprijeđenje i regresija vježbi

Što je uključeno

 • Jedinstveni “Autism Fitness Toolbox” (vrijednost $155)
 • Autism Fitness vodič
 • PAC alati za profiliranje i procjenu
 • Završni ispit i certifikat o završenom seminaru
 • Korisnička podrška nakon završenog seminara
 • Pristup posebnoj Facebook grupi za certificirane profesionalce
 • Upis na listu certificiranih profesionalaca
 • Marketinška podrška + materijali
 • Stjecanje preduvjeta za mentorstvo

“The Autism Fitness Toolbox”:

Zasigurno jedan od najopsežnijih i najrazvijenijih digitalnih programa za rad sa osobama sa PSA. Učinkovit i u potpunosti prilagođen, usavršen od vrhunskih stručnjaka. Program uključuje PAC profil, stručnu dokumentaciju te mnoštvo video filmova sa prikazanim „step-by-step“ vježbama.

PAC profil je pomno razvijen alat koji je prema vlastitim potrebama i iskustvima razvio osobno Eric Chessen. Uz pomoć ovog alata korisnicima je omogućeno aktivno praćenje i procjena fizičkih, kongitivnih i adaptivnih vještina i sposobnosti koje su ključ razvoja svakog pojedinca. Ukratko, za kvalitetno provođenje programa bitno je da osoba može fizički izvesti zadanu vježbu, da je motivirana i da razumije zadatak. Ukoliko su sva tri faktora zadovoljena, uspjeh je zagarantiran.

“Autism Fitness toolbox” rezultat je više od 15 godina uspješnog rada sa PSA populacijom.

Cilj “Autism Fitness” programa je provođenje kvalitetnog fitnes programa za svakog pojedinca sa poremećajem iz autističnog spektra. Sudjelovanje na ovoj edukaciji omogućit će Vam da nam se pridružite u tom cilju.

Za registraciju i online plaćanje (Paypal i GPay), posjetite https://autismfitness.com/certification-croatia

Za sva ostala pitanja kontaktirajte nas na: seminar@tk-travnjak.hr